پرداخت تاریخ آدرس نظافت

سفارشی كردن سفارش

ببینید كه شامل چه مواردی است
اجاق گاز
كابینت
پنجره های داخلی
یخچال
رختشویی
اتو کشیدن
مرد
زن

شما بهتر منزل خود را می شناسید. بنابراین ما نیاز داریم که شما کلیه لوازم و تجهیزات نظافتی را آماده کنید.لطفا برای دیدن لوازم موردنیاز بر روی لینك زیر كلیك كنید.
تجهیزات و محصولات نظافتی